Влез в Българската версия Enter English version Руская версия
междунареоден транспорт как се отчитат разходите, направени от шофьора извън България
     
     НАЧАЛО

     НАШИЯТ КОЛЕКТИВ

     КЛИЕНТИ

     ЦЕНИ

     ЗА КОНТАКТ

   Услуги   
     Счетоводни услуги

     Правни услуги

     Застрахователни услуги

 
Вече задавани въпроси в онлайн помощникът

Здравейте, при извършване на транспортна дейност извън страната, т.е. междунареоден транспорт как се отчитат разходите, направени от шофьора извън България, имам предвид винетки, паркинг, ферибот и т.н., знам че се прави командировъчна заповед на шофьора за извършване на услугата, дават му се пари с авансов отчет за валута, има пътен лист и всички останали документи. След завръщането му се попълва авансовият отчет и се приключва съответно с връщане/възстановяване на сума. Описват ли се разходите в авансовият отчет? За тях има документи/фактури/, издадени от съответната страна. Като разходи за командировка ли се отчитат или като разходи за материали, външни услуги и т.н.? А задължително ли е СЧЕТОВОДНО да се изплащат на шофьора командировъчни за дните в командировка или не? Шофьора е назначен на трудов договор във фирмата на минималния осигурителен праг за съответната дейност, но получава друга заплата предварително договорена с управителя.

Здравейте,
всичко се прави точно така както сте го описали. Разходите по командировката е хубаво да бъдат вписани подробно в авансовия отчет на лицето. Всички разходи по командировки се отчитат, като такива разделени на пътни, дневни и квартирни за по-голяма пригледност. Що се отнася за дневните пари на командирования шофьор вижде НАРЕДБА ЗА СЛУЖеБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИаЛИЗАЦИИ В ЧуЖБиНА тук http://accinfo.persof.com/v2/filter.php и по специално Раздел IV и Приложение 3.


Надяваме се да сме Ви били полезени ако имате други въпроси или нужда от услуги които ние предлагаме ще се радваме да се обърнете отново към нас. Благодарим!!!* За актуална информация моля да посетите нишият офис!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Copyright © 2004 - 2005 V&M Company. SEO and design by xligon.com

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/vmkompa/public_html/count/counter.php on line 61
chCounter: MySQL error!
Error number: 1045
Access denied for user 'vmkompa_counter'@'localhost' (using password: YES)
Script stopped.