ЕТ е собственик на производствена сграда, която отдава под наем на ЕООД
     
     НАЧАЛО

     НАШИЯТ КОЛЕКТИВ

     КЛИЕНТИ

     ЦЕНИ

     ЗА КОНТАКТ

   Услуги   
     Счетоводни услуги

     Правни услуги

     Застрахователни услуги

 
Вече задавани въпроси в онлайн помощникът

Има ли право работодател да прилага чл.331 от КТ по отношение на работник, който има отработени по- малко от десет дни във фирмата? В случай че може - как се изчислява обезщетението по чл.331 ал.2? Ако не може - кои са правните основания за тази забрана?

Здравейте,
Няма законово ограничение за това колко време преди прекратяването на трудовия договор по чл.331 от КТ трябва да е работил работника или служителя. Обещетението не може да бъде по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение. Понеже във Вашия случай лицето не е отработило целият месец, би следвало брутното месечно възнаграждение да се изчисли, като полученото възнаграждение се раздели на отработените дни и се умножи по работните дни в месеца.


Надяваме се да сме Ви били полезени ако имате други въпроси или нужда от услуги които ние предлагаме ще се радваме да се обърнете отново към нас. Благодарим!!!
Copyright © 2004 - 2005 V&M Company. SEO and design by xligon.com